Rybolov a Lov

Vítáme Vás na portálu o rybaření a lovu

Slovo úvodem

Vážení přátelé sportovního lovu a rybolovu, tyto stránky jsou určeny pro všechny zatvrzelé i nezatvrzelé vyznavače těchto aktivit. Rybolov a Lov je projektem o rybách, zvěři, rybolovu, rybaření, lovu a o všem co zajímá rybáře, lovce či zvědavce.

Korunní - obloha

Dá se říci, že www stránky jsou určeny hlavně pro jedince, pro které není nutností úlovek, ale je naprostou samozřejmostí návštěva přírody za účelem relaxace, úniku z reality a načerpání nových sil pro život v běžné džungli všedních dnů.

Naší snahou bude, aby si široký okruh zájemců o tyto druhy sportovních aktivit mohl vyměnit názory, poznatky, náměty a zkušenosti získané při provozování svých koníčků a to nejen při lovu a rybolovu, ale i z prostých návštěv přírody celého světa. K výměně svých vlastních zážitků a názorů používejte diskuze a fotogalerie.

Náš kolektiv si dal  za úkol i umožnit Vám nákup některých potřeb pro aktivity související s přírodou a vzhledem k tomu, že jsme aktivními provozovateli sportovního lovu i rybolovu, budeme se snažit podávat odborné rady a předávat zkušenosti při nákupu rybářských a loveckých potřeb a rovněž jsme se rozhodli pro zpřístupnění námi pronajatého kusu přírody ve prospěch širší veřejnosti. Jedná se o rybník, který se nachází v malebném koutu Vysočiny.

Doufáme, že naše stránky přispějí ke zvýšení komfortu lovu a rybolovu a těšíme se na veškeré podnětné příspěvky a informace z Vašich řad.

Na aktivní spolupráci se těší zpracovatelé a provozovatelé těchto stránek.

Comments are closed.