Pravidla lovu

PRAVIDLA LOVU

Vstupem do areálu rybníka každá osoba dobrovolně souhlasí s těmito „PRAVIDLY“

Povolenku k lovu lze zakoupit pouze přímo na místě a to za cenu 300 Kč. V ceně povolenky je 1 Kg lososovitých ryb nebo 2 kg Kapra, ostatní ryby se platí dle ceníku. Lovící po skončení pobytu odevzdá zapůjčené vybavení a záznam o ulovených rybách a předá ponechané ryby správci ke zvážení. Váhu ryb nad stanovenou hmotnost zaplatí lovící správci v tržní ceně. Lov je povolen pouze na dva pruty s jednou nástrahou. Při muškaření je povolen lov na tři umělé nástrahy.

Denní doba lovu je omezena dle ročního období. Je zakázáno lovit na živé nástrahy bez výslovného povolení správce. Zakazuje se používat háčky s protihroty. Pokud není originál bez protihrotu, musí se upravit zamáčknutím.

Rybolov lososovitých ryb v zimním období způsobem „chyť a pusť“ je zakázán.

Zakazuje se přivlastňování ryb:

Siven americký nad 45 cm
Pstruh duhový nad 45 cm
Pstruh duhový modrá forma – celoročně hájen
Mník jednovousý – celoročně hájen
Jeseter malý – celoročně hájen
Lín obecný – celoročně hájen
Sumec – celoročně hájen
Štika obecná do 60 cm a nad 70 cm
Candát obecný do 45 cm a nad 60 cm
Kapr obecný do 40 cm a nad 60 cm
Amur do 50 cm a nad 60 cm

Ryby přesahující uvedené rozměry jsou považovány za trofejní. Možnost odkoupení trofejních ryb za cenu dle ceníku.

Na revíru je rybář bezpodmínečně povinen používat PEAN!!!. Při zacházení s úlovky se vyžaduje maximální opatrnost, menší úlovky se musí vyháčkovat přímo ve vodě. Povinností rybáře je co nejrychleji a nejšetrněji vrátit ryby vodě. Další uchovávání ryb za účelem fotografování či filmování je ZAKÁZÁNO.

Doporučujeme již před samotným lovem si připravit fotoaparát. Jakékoliv uchovávání ryb je ZAKÁZÁNO. Rybu poškozenou vlastním neopatrným zacházením nesmí rybář vrátit zpět a musí si ji ponechat. V případě zjištění jakéhokoliv poškození ulovené ryby je rybář povinen hlásit tuto skutečnost správci, který rozhodne, zda rybu vracet vodě či nikoliv. Na všech lovných místech platí zásada čistého prostředí, odpadky patří do nádob, které jsou pro tento účel určeny. Záloha na nádobu pro ukládání ponechaných ryb je 50 Kč.

POHYB PO AREÁLU JE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!

ZÁKAZ BIVAKOVÁNÍ, STANOVÁNÍ A ROZDĚLÁVÁNÍ OHŇŮ
BEZ SOUHLASU SPRÁVCE!

Rybolov probíhá na riziko lovícího z bezpečnostního hlediska

Kontakty:
Olda Ondra – 602529972

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *