Pravidla chování při lovu

Pravidla chování při lovu na rybníku Korunní

Vstupem do areálu rybníka každá osoba dobrovolně souhlasí s těmito „Pravidly“. Na dodržování veškerých pravidel dohlíží zodpovědný správce, případně pověřená osoba.

Je zakázán lov ryb bez platného povolení k lovu ryb, které lze zakoupit pouze přímo na místě. Denní doba lovu je omezena dle ročního období a řídí se pokyny správce.

Je zakázáno parkování mimo vyhrazeného prostoru. Je povoleno zajetí vozem co nejblíže k lovnému místu při nakládání a vykládání potřebného materiálu.

Lov ryb v letním období se povoluje pro omezený počet účastníků podle počtu lovných míst. Rezervaci lovného místa lze provést na e-mailových adresách olda@rybolovalov.cz robin@rybolovalov.cz nebo přímo na webových stránkách www.rybolovalov.cz podle čísel jednotlivých lovných míst.

V zimním období, při lovu „na dírkách“ je počet lovících omezen únosností ledu. V zimním období je zakázán rybolov v místech, na které budou lovící upozorněni před započetím lovu.

Rozdělávání ohňů bez souhlasu správce a mimo vyhrazených prostor je zakázáno.
Používání zábavné pyrotechniky a střelných zbraní bez povolení správce je zakázáno.

Ukládání odpadků je povoleno pouze do určených nádob, je rovněž povolen odvoz odpadů vlastními prostředky.

V oblasti rybníku Korunní platí obecné zásady slušného chování včetně dodržování nočního klidu v období od 23:00 do 04:00 hodin, výjimky povoluje správce, případně budou lovící upozorněni na probíhající sportovní a společenské akce, které budou organizovány a mohou narušit období nočního klidu.

Účast při lovu, sportovních a společenských akcích na rybníku Korunní je dobrovolná a probíhá na vlastní nebezpečí zúčastněných.

Bivakování a stanování je povoleno pouze se souhlasem správce areálu v určených prostorách.

V ZIMNÍM OBDOBÍ ZÁKAZ VJEZDU VEŠKERÝMI VOZIDLY NA LED

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *